خانه دبیرخانه سمن های اروند

دبیرخانه سمن های اروند

جشنواره توانمندی‌های جامعه معلولان منطقه آزاد اروند 93/10/26

جشنواره توانمندی‌های جامعه معلولان منطقه آزاد اروند 93/10/26
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه سمن های اروند درتاریخ93/10/26  گردهمایی و جشنواره‌ای برای نمایش توانمندی‌های معلولان منطقه آزاد اروند در شهرستان خرمشهر برگزار شد.

ادامه مطلب...