خانه مرامنامه انجمن

مرامنامه انجمن

  باسمه تعالی

 مرامنامه انجمن

   ما اعضای انجمن فرهیختگان جوان آبادان با تکیه بر اندیشه های جوان و دست هایی پر از امید، صادقانه شانه به شانه کنار هم ایستاده ایم و به قداست متعالی ترین ارزش ها و به برکت همه‌ی نسل های از جان گذشته‌ی این شهر هم صدا و هم قسم شده ایم و  اعلام می کنیم که:

  

   ما اعضای انجمن فرهیختگان جوان آبادان ارزش ها و شرایط فرهنگی را مولفه موثری در افزایش رشد اقتصادی و نهاد های مردم سالار و عدالت اجتماعی می دانیم و با اعتقاد به کرامت و حرمت انسان ها که از اصلی‌ترین ارزش های دین مبین اسلام می باشد در تقویت ارزش های معنوی و باورهای دینی تمام تلاش خود را به کار گرفته و در داشتن جامعه ای مبتنی بر این ارزش ها و احیای ارزش های انسانی و اخلاقی کوشا خواهیم بود.

    ما اعضای انجمن فرهیختگان جوان آبادان با باور داشتن سرنوشتی واحد در جامعه با شناختن توانایی ها و قابلیت‌های خود‌، همسو شدن با پیشرفت های روز جهان را پیام روشن اتحاد و یکپارچگی می دانیم و با اعتقاد به اینکه لازمه‌ی تغییر رشد و توسعه‌ی فرهنگی از پایین ترین سطوح جامعه می باشد، متحد و یکپارچه با ارتقا مهارت های علمی، ارتباطی با شعار اراده امروز، معجزه فردا چشم به افق های روشن دوخته ایم.

انجمن فرهیختگان جوان آبادان در جستجوی کمالی است که بر پرورش خلاقیت انسان تکیه دارد. خلاقیت فرآیند ذهنی است که مسیر رسیدن به ایده های نو را در انسان هموار می سازد و ما با علم به این که راز موفقیت سرمایه‌گذاری در ابتکار و خلاقیت است با طرح اندیشه ها و نظرات مختلف سعی در آموزش و پرورش استعدادها و پتانسیل ها داشته و با اعتماد به نفس و خودباوری در به کارگیری این استعداد در پیشرفت و ارتقای روز افزون کوشا خواهیم بود.