خانه اخبار فرهیختگان اخبار برگزاری اردو 10روزه ساحتی و زیارتی به مقصد قم، مشهد، شمال و بندر انزلی 94/6/5

برگزاری اردو 10روزه ساحتی و زیارتی به مقصد قم، مشهد، شمال و بندر انزلی 94/6/5


برگزاری اردو 10روزه ساحتی و زیارتی به مقصد قم، مشهد، شمال و بندر انزلی 94/6/5 

 

به گزارش روابط عمومی هدای اندیشه اردو 10 روزه به مقصد قم، مشهد، شمال و بندر انزلی در تاریخ 94/6/5 برگزار گردید.

در این اردو 10 روزه سیاحتی و زیارتیکه  به همت سازمان منطقه آزاد اروندحمایت شد در تاریخ 94/6/16به پایان رسید،

گفتنی است که جمعی از اعضای موسسات انجمن نابینایان و کم بینایان نور اروند و مربیان فکر پروری برای کودکان جضور داشتند و در کنار یکدیگر اوقات خوشی را سپری نمودند.