خانه موسسه هدای اندیشه نخستین کارگاه آموزشی والد گری ویژه مربیان فکرپروری برای کودک با حضور جناب آقای دکتر هدایت نیا دکترای تخصصی فقه خانواده در تاریخ 94/3/23

نخستین کارگاه آموزشی والد گری ویژه مربیان فکرپروری برای کودک با حضور جناب آقای دکتر هدایت نیا دکترای تخصصی فقه خانواده در تاریخ 94/3/23

نخستین کارگاه آموزشی والد گری ویژه مربیان فکرپروری برای کودک با حضور جناب آقای دکتر هدایت نیا دکترای تخصصی فقه خانواده در تاریخ 94/3/23

به گزارش روابط عمومی هدای اندیشه در تاریخ 94/3/23اولین کارگاه آموزشی والدگری ویژه مربیان فکر پروری برای کودک با حضور جناب آقای دکتر هدایت نیا دکترای تخصصی فقه خانواده به مدت 2 ساعت برگزار شد. 

در این کارگاه پس از آشنایی با مربیان فکر پروری و گفتگو با موضوع جایگاه خانواده در اسلام و در نظام اجتماعی و معضلات خانواده ها در ارتباط با فرزندان خود، نقش روش فکر پروری برای کودک بر آموزش خانواده و فرزندان در جامعه و ضرورت اجرای این برنامه را برای خانواده  و کودکان  شرح دادند. در آخر آرزوی موفقیت و پیروزی  برای مربیان را داشتند.