خانه موسسه هدای اندیشه بازدید جناب آقای دکتر موذنی معاون وزیر و دبیر شورای عالی آموزش و پرورش مناطق آزاد کل کشور در تاریخ 94/3/4بازدید جناب آقای دکتر موذنی معاون وزیر و دبیر شورای عالی آموزش و پرورش مناطق آزاد کشور در تاریخ 94/3/4

بازدید جناب آقای دکتر موذنی معاون وزیر و دبیر شورای عالی آموزش و پرورش مناطق آزاد کل کشور در تاریخ 94/3/4بازدید جناب آقای دکتر موذنی معاون وزیر و دبیر شورای عالی آموزش و پرورش مناطق آزاد کشور در تاریخ 94/3/4

بازدید جناب آقای دکتر موذنی معاون وزیر و دبیر شورای عالی آموزش و پرورش مناطق آزاد کشور در تاریخ 94/3/4

به گزارش روابط عمومی موسسه  هدای اندیشه در تاریخ 94/3/4 جناب آقای دکتر موذنی معاون وزیر و دبیر شورای عالی آموزش و پرورش مناطق آزاد کشور از موسسه هدای اندیشه بازدید نمودند.

 


 

 

در این دیدار ایشان با مربیان فکرپروری کودک در خصوص نحوه ی اجرا این برنامه و  مزیت فبک، فکرپروری کودک و بیان این مطلب که ما باید در پرورش تفکر کودکان خود کوشا باشیم خواستار تلاش وکوشش مربیان در اجرای این برنامه  شدند، و در پایان نوید اعزام تعدادی از مربیان فکرپروری کودک  به شهرستان چابهار جهت  پرورش تسهیلگران جدید فکرپروری کودک در آینده نزدیک خبر دادند.