خانه موسسه هدای اندیشه بازدید جناب آقای بدیعی مشاور عالی سازمان منطقه آزاد اروند21/2/94

بازدید جناب آقای بدیعی مشاور عالی سازمان منطقه آزاد اروند21/2/94

بازدید جناب آقای بدیعی مشاور عالی سازمان منطقه آزاد اروند94/2/21

به گزارش روابط عمومی هدای اندیشه در تاریخ 94/2/21 جناب آقای بدیعی مشاور عالی سازمان منطقه آزاد اروند از موسسه هدای اندیشه بازدید نمودند.


 

 

در این دیدار آقای بدیعی گفتگویی با مربیان فکر پروری داشتند و با ابراز خشنودی از فعالیت های انجام شده در این مرکز، بر ادامه این روند و نیز ایجاد زمینه های همکاری و مساعدت بیش از پیش تاکید نمودند.