خانه موسسه هدای اندیشه پذیرفته شدن مقاله علمی و پژوهشی موسسه هدای اندیشه در کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی ترکیه اردیبهشت 94

پذیرفته شدن مقاله علمی و پژوهشی موسسه هدای اندیشه در کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی ترکیه اردیبهشت 94

پذیرفته شدن مقاله علمی و پژوهشی موسسه هدای اندیشه در کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی ترکیه اردیبهشت 94

به گزارش روابط عمومی هدای اندیشه مقاله علمی پژوهشی با عنوان "تاثیر آموزش نرم افزار ایلاستریتور (نرم افزار گرافیکی، یکی از ابزارهای انیمیشن رایانه ایی) بر ارتقا خلاقیت کودکان پیش دبستانی" در کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی (94/2/27، استانبول، ترکیه) برگزار می گردد، توسط کمیته علمی همایش پذیرفته شد.

آقای محمود رضا ابراهیمی و خانم ها مریم نیاکان و سمیه ناصری از پژوهشگران این مقاله می باشد.

گفتنی است پیشتر نیز در همایش بین المللی فلسفه و تعلیم و تربیت در عمل (دانشگاه خوارزمی، مهر 93) نیز یکی از مقالات این موسسه پذیرفته شده بود.